Naše služby

Elektronické zabezpečovací systémy - EZS

EZS

Dodávka a montáž zabezpečovacích a protipožárních systémů s napojením na pult centrální ochrany.

Dodáváme systémy pro zabezpečení všech typů objektů. Zabezpečovací ústředny od renomovaných výrobců s možností využití v rozsáhlých komplexech, objektech komerčního využití, rodinných domech, ale i v samostatných bytových jednotkách.

Elektronické protipožární systémy - EPS

EPS

EPS se zejména využívá v průmyslových objektech, hotelech a místech s velkou koncentrací lidí, jako jsou obchodní domy, divadla, kina, nádražní haly apod.

EPS je plně automatický systém, jehož úlohou je včasné rozpoznání a signalizace vzniku požáru, s přesným určením ohroženého prostoru.

Systém může být přímo napojen na hasiče a automaticky ovládat např. hasicí zařízení (springlery), ovládat protipožární dveře atd…

Systémy elektronické požární signalizace jsou zapotřebí všude tam, kde hrozí nebezpečí vzniku požáru, nebo úniku nebezpečných plynů. Pomocí detekčního zařízení - čidla identifikujeme požár. Změnu teploty, nebezpečné plyny, oheň, nebo kouř.

Inteligentní domy

Inteligentní domy INTEL pro ACWORD Třinec.

Inteligenci Vašemu domu přináší „domovní automatizace“. Ta je kombinací elektrotechnických a informačních technologií a Vašeho domova. V anglickém jazyce používaný výraz „Domotic“ přeneseně znamená „domov se zabudovanou technologií“.

Smart House

Inteligentní dům dokáže velmi rychle, pomocí informací vstupních členů, předvídavě, úsporně a účelně řídit veškeré požadované činnosti v domě. Řídí úsporu energií, optimalizuje provozní parametry dílčích technologií a při tom všem zachová komfort bydlení. Všechno běží samo, není potřeba nic kontrolovat a nastavovat.

Systémy sestra pacient

Dodávka a montáž integrovaných komunikačních systémů sestra pacient MDC V02.

Sestra - Pacient MDC

Integrovaný komunikační systém MDC V02 je první moderní soubor dorozumívacích zařízení pro zdravotnické provozy a provozy sociální péče, který odpovídá současným evropským standardům. Vyniká spolehlivostí, jednoduchou montáží a nenáročným servisem. Soubor tvoří rodinu jednotných prvků, pomocí níž lze řešit komunikaci jakéhokoliv typu v libovolném provozu.

Uživatel ocení např. tři nezávislé hovorové cesty, provolbu z veřejné telefonní sítě až k jednotlivým lůžkům, automatickou registraci hovorného a pod. Použití nejmodernějších technologií umožnilo systém vybavit celou řadou dalších užitečných funkcí bez zvýšení náročnosti na obsluhu a při zachování obvyklého cenového pásma. Systém je předurčen k účelné a požadavkům odpovídající modernizaci všech provozů, které se bez této komunikace neobejdou.

Kamerové systémy (včetně dálkového dohledu)

Kamerový systém (průmyslová televize, uzavřený televizní okruh) zvyšuje bezpečnost střežených objektů. Monitorovací systémy jsou určeny pro sledování a kontrolu libovolných prostor při minimálních nárocích na osvětlení.

Kamera

Pro záznam obrazu se používají především průmyslové digitální záznamové jednotky (DVR), které využívají jako záznamové médium pevný disk (HDD), podobně jako PC.

Kamerové systémy lze libovolně sestavovat a rozšiřovat pomocí různých přídavných zařízení a dle požadavku zákazníka na počet kamer a velikost snímaného prostoru. Naleznou uplatnění tam, kde je nutné kontrolovat přítomnost osob, pohyb zboží, nebo průběh technologického procesu.

Silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace

Provádíme odborné konzultace v řešení elektro silnoproudého i slaboproudého spojení.

Rozvaděč

Elektroinstalace a nasvětlení budov.

Montáž, opravy a rekonstrukce elektro a telefonních rozvodů objektů, budov, telekomunikačních sítí a to vedení vnitřní i vnější, nadzemní i zemní, včetně výkopových prací.

(rekonstrukce provádíme i za plného provozu, bez omezení stávajícího přenosového systému)

Telekomunikace, telefonní ústředny, IP telefony

IP telefonDodávka digitálních pobočkových ústředen.

Kompletní napojení nemovitosti k sítím elektrorozvodných závodů sítě 230/400 V a Telefonica O2, a.s. (včetně zřízení hlavní telefonní stanice).

Montáž domovních AUDIO-VIDEO zařízení (domovní telefony, zvonky, video-vrátné).

Dodávka a montáž anténních rozvodů,  DVB-T,  DVB-S.

Připojení do internetové sítě WIFI a linek ADSL.

Anténní systémy pro příjem pozemního digitálního signálu pro bytové domy

V lokalitách s alespoň slabým DVB-T signálem jsme schopni Vám umožnit bezchybné přijímání dostupných televizních a rozhlasových stanic pomocí na míru ušitého anténního systému a kvalitního set-top boxu jak v rodinném, tak i v bytovém domě, pro libovolný počet televizorů.

DVB-T

Pro příjem je nutná vhodná venkovní (v bezprostřední blízkosti vysílače může postačit tzv. pokojová) anténa a přijímač.

Výhodou digitální televize je především možnost distribuce mnohem většího počtu televizních programů při zachování limitovaného množství přenosových kanálů, a také výrazné omezení tzv. rušení, např. typického „zrnění“ při slabém signálu.

Počítačové sítě a další…

FTPZapojení počítačové sítě.

Připojení do internetové sítě WIFI a linek ADSL.

Instalace záložních zdrojů (UPS).

Přístupové systémy.